محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره تخریب یکی از طبقات ساختمان سه طبقه ریاست‌جمهوری در منطقه جماران به دلیل ممنوعیت ساخت بیش از دو طبقه، در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای ساخت این ساختمان تصمیم به لغو مصوبه سال ۹۰ شورای عالی شهرسازی گرفته است، به مهر گفت: دولت هیچ اقدامی [در رابطه با لغو مصوبه سال ۹۰ شورای عالی شهرسازی] نکرده است و غیبت پیروز حناچی، شهردار تهران در جلسات هیأت دولت نیز ارتباطی با موضوع این ساختمان ندارد؛ او هیچ وقت عضو دولت نبوده است.