یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه باید درخصوص دلسری که اکنون درباره‌ انتخابات وجود دارد، توسط نهادهای حاکمیتی علاج‌سنجی شود.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص اینکه اصلاح‌طلبان با چه مشکلاتی در مسیر حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری مواجه هستند، گفت: پیش از اینکه جریان اصلاح‌طلب با مشکلات و موانعی برای حضور در انتخابات مواجه باشد، این کلیت جامعه است که امروز از انتخابات پا پس کشیده و ناامید شده‌اند.

وی ادامه داد: این دلسردی مشکلی است که باید توسط نهادهای حاکمیتی نسبت به آن علاج‌سنجی شود و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد و فضایی فراهم نشود که مردم احساس کنند که با حضور در انتخابات می‌توانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، تغییری حاصل نخواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار داشت: اگر حاکمیت تجدیدنظر کند و شرایطی را فراهم کند که این اعتقاد در ذهن مردم تغییر کند و احساس کنند که نظر و رأی آن‌ها در سرنوشت‌شان تاثیرگذار است و همچنین بستر حضور سلایق مختلف در انتخابات فراهم شود، در آن صورت مردم حضور پیدا خواهند و می‌توانیم شاهد انتخابات با مشارکت بالا باشیم.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان هم می‌توانند کاندیدای تمام عیار خود را داشته باشند و مردم هم با مشارکت قابل توجه در عرصه حضور داشته و از میان سلایق متخلفی که فرصت در انتخابات یافته‌اند، انتخاب خواهند کرد، چراکه به هرحال تجربه انتخاب روحانی باعث شد که هم مردم سرخورده شوند و هم اصلاح‌طلبان مسئولیت و هزینه دولتی را بپردارند که ارتباطی به اصلاحات نداشت.

دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، در ادامه ابراز داشت: البته ما از اینکه از روحانی و دولت ایشان در ۹۲ و ۹۶ حمایت کردیم به دلیل شرایط خاص کشور و نیاز به عبور از بحران‌هایی که احمدی‌نژاد به وجود آورده بود، اصلاً ناراحت و پشیمان نیستیم اما به هر حال موانعی بر سر راه دولت ایجاد شد که این دولت نتواند موفق باشد. مانند موضوع برجام و یا اینکه در مجلس دهم هم اگرچه اصلاح‌طلبان در اقلیت بودند اما به گونه‌ای به جامعه القا شد که این اقلیت باید پاسخگوی عملکرد اکثریت باشد اما همان مجلس هم موفقیت‌هایی داشت مانند FATF که متاسفانه در مراحل بعد موانع ایجاد کردند، در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص هم متوقف ماند و در نتیجه‌ آن امروز هم دست ما در برابر تحریم‌ها بسته‌تر شده است.

وی افزود: در مجموع با توجه به مشکلاتی که گفته شد، اگر قرار باشد واقعا تجدیدنظر صورت بگیرد و اصلاح‌طلبان با کاندیدای خودشان حضور پیدا کنند، این یک نقطه امیدبخش خواهد بود که من فکر می‌کنم جامعه هم از آن استقبال خواهد کرد، در غیر این صورت اگر تدابیر مورد نیاز اندیشیده نشود و تجدیدنظر لازم صورت نگیرد، نشان‌دهنده این است که نمی‌خواهند مشارکت حداکثری صورت گیرد و همه مردم در تعیین سرنوشت خودشان حضور و مشارکت داشته باشند. در این صورت ورود اصلاح‌طلبان هم موضوعیت نخواهد داشت چرا که کارایی ندارند، اما اگر شرایط فراهم شود، حتماً کاندیدای توانمندی که بتواند در این شرایط بحران‌ها را مدیریت کند هم خواهیم داشت و در انتخابات حضور پیدا خواهیم کرد.