مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اولویت‌های کمیسیون فرهنگی در زمینه فضای مجازی گفت: قرار شد برای بررسی این مسئله، کمیته‌ای را به عنوان زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی راه‌اندازی کنیم تا مصوبات آن طی یک ماه، قانونی شود. وی افزود: ما در زمین بیگانگان بازی می‌کنیم و اگر با اینستاگرام کار کرده باشید می‌بینید که وقتی اسم «قاسم سلیمانی» را به کار ببرید، بلافاصله حذف می‌شوید. با فیلتر کردن هم راه به جایی نمی‌بریم و باید به سراغ ایجاد «فضای ملی مجازی» برویم.