سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه سه کشور اروپایی وارد یک بازی شده‌اند که به‌نظر بنده یک بازی غیرسازنده و خطرناک است.

عباس موسوی در مورد تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، اظهار کرد: آنچه مسلم است، این اقدام شورای حکام برای ما غیرقابل قبول است. جمهوری اسلامی ایران بالاترین و شفاف‌ترین همکاری را در چارچوب پادمان با شورای حکام و آژانس داشته است.

وی افزود: برای ایران قابل قبول نیست بعد از این میزان همکاری، آنها مجدداً به بهانه‌های واهی و بر اساس ادعاهای پوچ و بی‌مبنا، اطلاعات غیررسمی، ناقص و غلط کشورمان را مجدداً تحت فشار قرار دهند. خود آنها نیز می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران کشور، دولت و ملتی نیست که تحت فشار و زیاده‌خواهی تن به کاری دهد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: مبنا و چارچوب همکاری ما مشخص است و بنابراین، این قطعنامه برای ما غیرقابل قبول است. نکته‌ای که بیش از همه حائز اهمیت بوده، رفتار دوگانه و عجیب کشورهای اروپایی، به ‌ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه است.

موسوی ادامه داد: این سه کشور اروپایی که خود نیز عضوی از برجام هستند و با توجه به اینکه شرایط را می‌دانند و گذشته این پرونده نیز در دستان آنها هست، متأسفانه این سه کشور وارد یک بازی شده‌اند که به‌نظر بنده یک بازی غیرسازنده و خطرناکی است. وی تاکید کرد: ما فکر می‌کنیم که اروپایی‌ها گرفتار دامی شده‌اند که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها زیر پای آنها پهن کردند و مجدداً به ملت ما نشان دادند که کشورهای ناتوانی هستند و در عین حال روز به روز نیز بی‌اعتماد بودن خود برای ملت ما را نشان می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما به کشورهای اروپایی و آژانس هشدار داده‌ایم که این روند در پیش گرفته شده، صدور این قطعنامه علیه پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تقاضای مطرح شده غیرقابل قبول است و حتماً عواقبی خواهد داشت که متوجه کسانی خواهد بود که این قطعنامه را بنیان‌گذاری کردند.

گفتنی است قطعنامه مذکور با پیشنهاد سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای حکام، به تصویب رسید.