رئیس جمهوری به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانونی اساسی در حکمی «سعید اوحدی» را به عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب کرد. در حکم رئیس‌جمهور آمده است: «انتظار دارد با به‌کارگیری تمام توان و وقت خود و همکارانتان، رضایت خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران را حاصل نمایید.»