سید احمد رسولی‌نژاد، منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس یازدهم به تسنیم گفت: متاسفانه روند پرداخت حقوق‌های نجومی نه تنها متوقف نشده بلکه گسترش بسیاری یافته است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس گزارشاتی را تهیه کرده اما صرف ارائه گزارش کفایت نمی‌کند، بلکه باید موضوع را تا جایی پیگیری کند که به نتیجه رسیده و منجر به توقف پرداخت حقوق‌های نامتعارف شود. وی با تاکید بر اینکه باید بعد نظارتی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی در مجلس یازدهم تقویت شود، گفت: نباید کوچکترین ترحمی نسبت به افراد مفسد، چه مفسد سیاسی و چه مفسد اقتصادی شود.