سران کشورهای کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و انگلیس خواهان تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی شدند. به گزارش ایلنا به نقل از گلوبال تایمز، سران کشورهای کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و انگلیس در دومین نشست مشترک خود در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی، خواهان پاسخ‌گویی ایران به سوالات موجود درباره سقوط هواپیمای اوکراینی شدند و بر لزوم ارسال هر چه سریعتر جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن در خارج از ایران تاکید کردند.