بیش از دو هفته از درخواستی که گروه کارگری شورای عالی کار به وزارت کار تحویل داده‌اند، می‌گذرد. با این حساب باید جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار هرچه زودتر برگزار شود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفت: براساس قانون، جلسات عادی شورای عالی کار باید ماهانه برگزار شود. به‌رغم این تاکید قانونی، از ابتدای سال فقط یک جلسه شورای عالی کار داشتیم که موضوع آن جلسه را نیز خود دولت تعیین کرده بود اما طبق آیین‌نامه، هر زمان ۳ نفر از اعضای شورای عالی کار، درخواست جلسه فوق‌العاده بدهند، این جلسه باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته برگزار شود.

او ادامه می‌دهد: الان بیش از دو هفته است که ۳ عضو کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه عادی و همچنین فوق‌العاده، درخواست داده‌اند اما خبری از برگزاری جلسه نیست. انتظار داریم در همین هفته جلسه برگزار شود، در غیر این صورت، تخلف صورت گرفته است. خدایی درباره موضوع جلسه می‌گوید: مهمترین موضوع، بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران با روش‌هایی غیر از افزایش مستقیم دستمزد است. این مهم‌ترین دستور کار جلسه باید باشد. بعد از آن، پیگیری سرنوشت دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که بیش از یک سال است در شورای عالی کار تصویب و به دبیرخانه دولت ارسال شده اما همچنان معطل مانده است. موضوع دیگر، آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف است.