سهم جمعیت بیکار و شاغل فارغ‌التحصیل از کل جمعیت بیکاران و شاغلان طی دو سال اخیر افزایش یافته و این نشان‌دهنده حرکت جامعه به سمت دانشگاه‌محوری طی سال‌های اخیر بوده است.

به گزارش مهر، بررسی آخرین نتایج نیروی کار نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای مهم در تحلیل بازار کار به ۴۰.۵درصد افزایش یافته است. به عبارتی ۴۰.۵درصد افراد ۱۰ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال هستند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نیز نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بیانگر آن است که این شاخص در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ۰.۴درصد افزایش داشته است که یک نقطه قوت برای بازار کار محسوب می‌شود. همچنین بررسی آخرین گزارش آماری از اشتغال کشور نشان می‌دهد که ۳۵.۶درصد از جمعیت در سن کار، شاغل هستند. بر این اساس از حدود ۲۷میلیون و ۷۴هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲۳میلیون و ۸۱۳هزار نفر شاغل و ۳میلیون و ۲۶۰هزار و ۸۰۰ نفر نیز بیکار هستند که بر این اساس، به جمعیت شاغل کشور حدود ۴۶۴هزار نفر و به جمعیت بیکار نیز حدود ۹۵هزار و ۵۵۰ نفر اضافه شده است.

شاخص بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز در سال گذشته بدون تغییر ماند. این نرخ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ معادل ۲۵.۱درصد بوده است.

اما به‌رغم اینکه نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل کشور در سال گذشته حدود یک درصد کاهش داشته است و از ۱۹درصد در سال ۹۶ به ۱۸.۱درصد در سال گذشته رسیده، اما سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل از کل جمعیت بیکار افزایش یافته است. براساس این گزارش، در حالی که در سال ۹۶ سهم بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی از کل بیکاران ۳۷.۱درصد بود، این سهم در سال ۹۷ با رشد ۱.۴درصدی به ۳۸.۵درصد رشد کرد. در مقابل، سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل جمعیت شاغل کشور نیز افزایش داشته و از ۲۱.۵درصد در سال ۹۶ به ۲۳.۹درصد در سال گذشته رسیده است.

افزایش سهم جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل و شاغلان فارغ‌التحصیل از کل جمعیت بیکار و شاغل کشور نشان‌دهنده افزایش میل جوانان به دانشگاه در سال‌های اخیر است. در همین زمینه، استاندار تهران نیز گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار در استان تهران نسبت به سال 96 افزایش یافته است. 

انوشیروان محسنی‌بندپی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسائلی درباره رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و شرایط و بستر اینکه بتوانیم فضای کسب و کار را بهتر و بهبود ببخشیم و موانع تولید را برطرف کنیم در جلسه کارگروه اشتغال مطرح شد.

وی بیان داشت: میزان فارغ‌التحصیلان بیکار نسبت به سال 96 افزایش یافته است و در این زمینه باید آسیب‌شناسی صورت بگیرد. استاندار تهران ادامه داد: سند توسعه و آمایش استان را تهیه کردیم. فضای مناسب کسب و کار را باید در استان تهران ایجاد کنیم و باید فضایی ایجاد کنیم که اوضاع بهتر شود.