معاون درمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۹۰درصد بیمه‌شدگان به دلیل مشکلات اقتصادی به بخش درمان مستقیم مراجعه می‌کنند، گفت: این امر باعث می‌شود خدمات پاسخگوی تعداد زیاد آنها نباشد. 

مهدی درخشان در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا بودجه بخش درمان تأمین اجتماعی پاسخگوی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان است، گفت: در بخش درمان مشکل بودجه‌ای نداریم بلکه مشکل ما نقدینگی است. وی گفت: بخشی از بودجه وابسته به حق بیمه است و بخشی از حق بیمه را دولت باید بپردازد که آن هم پرداخت نمی‌شود و گاهی نقایصی که پیش می‌آید و مطالبات مراکز طرف قرار داد به تعویق می‌افتد. نقدینگی‌ای که هر ماه باید به دست ما برسد، کفاف مستمری‌ها را می‌دهد و به بخش‌های دیگر نمی‌رسد. معاون درمان تأمین اجتماعی افزود: مشکلاتی که امروز وجود دارد به دلیل تنگناها و مشکلات اقتصادی مردم است چرا که باعث شده ۹۰درصد بیمه‌شدگان تمایل به استفاده از درمان مستقیم را داشته باشند در حالی که طبق قانون باید یک سوم به بخش مستقیم مراجعه کنند و دو سوم نیز خرید خدمات داشته باشیم.