مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کاهش ۱۶ تا ۱۷درصدی مستمری‌بگیران بیمه بیکاری خبر داد و گفت: با این اتفاق، کاهش حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومانی پرداخت بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال 1401 را شاهد بودیم. به گزارش تسنیم، هاشم موسوی افزود: در سال گذشته برای اولین بار روند ایجاد اشتغال از روند بیکاری و قرار گرفتن افراد در شمولیت بیمه بیکاری جلوتر شد، به گونه‌ای که روند ایجاد اشتغال و بیمه تامین اجتماعی مثبت شد و روند قرار گرفتن افراد در مستمری بیمه بیکاری 16 تا 17درصد کاهش یافت.

وی همچنین از کاهش حدود 4500میلیارد تومانی پرداخت بیمه بیکاری در سال 1402 نسبت به سال 1401 خبر داد و گفت: میزان نرخ بیکاری هم کاسته شد و تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به حدود 15.5 میلیون نفر رسیده است.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تعداد 1.5 میلیون نفر جدید در سال 1402 تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.