رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از اینکه عزمی در مسئولان برای تامین امنیت شغلی کارگران مشاهده نمی‌شود از تلاش این فراکسیون برای ارائه طرح یا پیگیری تقدیم لایحه دوفوریتی از سوی دولت در راستای تحقق این مهم خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به ضرورت تضمین امنیت شغلی جامعه کارگران گفت: با توجه به مشاهداتی که داشته‌ایم نمی‌توان نسبت به آینده این موضوع خوشبین بود. وی تصریح کرد: به غیر از تضمین امنیت شغلی کارگران، موضوع بیمه کارگران ساختمانی نیز هست که بعد از دو سال تلاش در کمیسیون اجتماعی قبل از اینکه قانون در این زمینه اجرا شود، تعدادی از افراد در مجلس طرحی دوفوریتی ارائه دادند تا وضعیت را برای بهره‌مندی کارگران از این قانون تنزل دهند. در این شرایط چطور می‌توان نسبت به تحقق مطالبه جامعه کارگران در جهت تامین امنیت شغلی

امیدوار بود؟

این نماینده مجلس یادآور شد: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تمام تلاش خود را برای تضمین امنیت شغلی کارگران به کار خواهم گرفت تا از طریق ارائه طرح یا پیگیری ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت بتوانیم در راستای تحقق این مهم گامی اساسی برداریم. وی تاکید کرد: لازم است تمام مسئولان مربوطه برای تامین امنیت شغلی جامعه کارگران پای کار آیند، ضمن اینکه برای جلوگیری از قراردادهای سفیدامضا تدبیری بیندیشند تا از این طریق بتوان در جهت تامین آرامش و رفاه این قشر گامی اساسی برداشت.