بازنشستگان صندوق آینده‌ساز می‌گویند: چرا در حالیکه ما مشمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار هستیم حقوق ما مطابق با صندوق کشوری و لشکری افزایش می‌یابد؟ به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق آینده‌ساز در تماس با خبرنگار ایلنا، به وضعیتِ این صندوق و مستمری‌های خود اعتراض کردند. این بازنشستگان می‌گویند: یکی از مشکلات عمده ما این است که علی‌رغم اینکه این صندوق مشمول قانون کار است اما افزایش حقوق بازنشستگان مشمول مصوبات شورای عالی کار نیست. آن‌ها می‌گویند: افزایش حقوق ما مطابق با افزایش حقوق صندوق‌های کشوری و لشکری تنها ده درصد اضافه شد درحالیکه مطابق قانون کار باید ۵۷درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸درصد برای سایر سطوح اعمال شود.