معاون منابع انسانی تامین اجتماعی در اظهارنظری درباره اصلاح بحث سن بازنشستگی پرستاران و بهیاران تامین اجتماعی و مراکز ملکی این سازمان، از کاهش این سن به ۲۵ سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، در همین زمینه، «حمیدرضا عزیزی» معاون توسعه و مدیریت نظام پرستاری کشور با اشاره به تفاوت بین سن بازنشستگی پرستاران در گروه‌های مختلف گفت: وقتی دولت و صندوق‌های بازنشستگی می‌پذیرند که شغل پرستاران و بهیاران سخت و زیان‌آور است، ملزومات رعایت حقوق این شکل از اشتغال و خدمت را نیز مطابق عرف قانونی همه مشاغل که همان بازنشستگی با سابقه ۲۰ سال است، رعایت کنند.

وی با بیان اینکه «سخت و زیان‌آوری کار کارگران در حوزه‌های فعالیت بیشتر جسمی است اما پرستار علاوه بر سخت و زیان‌آوری جسمی، دچار شرایط سخت و زیان‌آور روانی و روحی هم می‌شود»، افزود: فردی که دو دهه یا حتی یک دهه در فضای پرستاری کار کند متوجه می‌شود که چه آثار و عوارض مستهلک‌کننده جسمی و روانی در کار همکاران ما وجود دارد. بسیاری از امراض جسمی مانند آرتروز، دردهای استخوانی و مشکلات روحی و روانی همکاران تا پایان عمر پرستار با او می‌ماند و این درحالی است که خدمات تکمیلی بازنشستگی همکاران ما متاسفانه هیچ تفاوتی با سایر مشاغل عادی ندارد.

معاون توسعه و مدیریت نظام پرستاری کشور با تاکید بر اینکه جامعه پرستاری حقوق صنفی مشخصی دارد که ما به عنوان مهمترین نهاد صنفی آن تا زمان تحقق پیگیر این مطالبات هستیم، اضافه کرد: در زمینه سن بازنشستگی پرستاران یک رویه ثابت عمومی نداریم و به نوعی تبعیض در این زمینه وجود دارد. برای مثال پرستاران مشمول بیمه تامین اجتماعی که در بخش خصوصی و بیمارستان‌های غیردولتی کار می‌کنند، با ۲۰ سال سابقه بازنشست می‌شوند، پرستاران و بهیاران خود تامین اجتماعی طبق تصمیم اخیر تازه با ۲۵ سال بازنشست می‌شوند و در نهایت پرستاران مراکز کشوری و لشگری با ۳۰ سال سابقه بازنشست می‌شوند که متاسفانه آنها از همه بیشتر مستهلک می‌شوند.

وی با اشاره به حقوق متفاوت بازنشستگی و دوره اشتغال پرستاران گفت: به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین دریافتی حقوق شاغلین پرستاری با وجود کار کاملا مشابه، شاهد آن هستیم که پرستاران قرارداد موقت یک میزان حقوق بازنشستگی دارند و پرستاران بخش دولتی و نظامی مقدار کاملا متفاوتی دریافت می‌کنند و پرستاران قرارداد ۸۹ روزه نیز داریم که وضع آنها بدتر است. این شرایط باعث آن شده که در عمل بخشی از جامعه پرستاری حتی با حقوق بازنشستگی زیر حداقل، وارد دوران بازنشستگی خود شوند لذا اقدامات فعلی صورت گرفته در زمینه حقوق پرستاران و شرایط بازنشستگی آنها اصلا کافی نیست.

عزیزی با اشاره به اینکه جامعه ۲۵۰هزار نفری پرستاری کشور بزرگترین جمعیت خدماتی کشور پس از معلمان است، اظهار کرد: از سال‌های قبل به دلیل‌عدم به‌روزرسانی ریالی معوقات خود، این مسئله را داریم که در چهارچوب همسان‌سازی باید مشمول افزایش حقوق باشیم اما تاکنون مانند سایر اقشار شغلی به جامعه پرستاری در این زمینه توجه نشده است.