نماینده مشکین‌شهر در مجلس گفت: آقایانی که نمی‌توانند نان خالی سفره مردم را مدیریت کنند، مسئولیت را واگذار کنند. به گزارش ایسنا، محمود عباس‌زاده گفت: متاسفانه مطالبات مردم در حوزه اقتصاد از مطالبات کلان و با کرامت در شهرستان‌ها و استان‌های غیر تهران به تامین نان خالی نزول پیدا کرده است. این چه مدیریتی است؟ آقایانی که نمی‌توانند نان خالی سفره مردم را مدیریت کنند در کشوری با این منابع، مسئولیت را واگذار کنند. وی با بیان اینکه اولین قدم برای حفظ کرامت انسان‌ها خروج آنها از فقر و ایجاد رفاه عمومی است، گفت: اخلاق نیز در رفاه عمومی رشد می‌کند و برای نیل به این منظور باید اقتصاد را اجتماعی کرد.