تعطیلی معدن کرومیت آسمینون در جنوب کرمان به حدود ۴۰ روز رسید.

به گزارش ایرنا، مشکل این معدن به امسال و تعطیلی آن از اول خرداد سال جاری برنمی‌گردد. این معدن طی چندسال اخیر همواره مشکل داشته و کارگرانش دچار نارضایتی بوده‌اند و هربار به شکل‌های مختلف درخواست‌هایشان را نشان داده‌اند اما امسال نزدیک به ۴۰ روز است که از تعطیلی معدن آسمینون شرکت معادن فاریاب می‌گذرد و در شرایطی که یک‌هزار و ۲۰۰ کارگر بیکار شده و چرخ تولید کرومیت استان کرمان از حرکت ایستاده، کارفرما علت تعطیلی را نداشتن توافق با کارگران اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش، کارگران این معدن در اردیبهشت و آذرماه سال گذشته طی ۲ مرحله برای تامین امنیت اشتغال، طبقه‌بندی شغلی و سایر مطالبات رفاهی خود دست به اعتراض صنفی و تجمع در محور ترانزیتی کرمان - بندرعباس زده بودند. دو تجمع سال گذشته کارگران پای استاندار کرمان، نمایندگان مجلس و سایر مدیران را به ماجرا کشاند و در این میان رئیس معدن کرومیت فاریاب با وعده‌هایی مثل انعقاد قرارداد یک ساله با کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی شغلی و استفاده از ظرفیت مدیران متخصص بومی مانع ادامه تجمع‌ها شد.

پس از این وعده‌ها یک هزار و ۲۰۰ نفر کارگر معدن به کار بازگشتند. این افراد اعلام کردند که حتی باوجود تعویق پرداخت حقوق و مزایا و محقق نشدن مطالباتشان پای فعالیت‌های تولیدی معدن می‌مانند و شرایط نیز تا زمان پایان قراردادهای یک ساله کارگران به خوبی پیش رفت اما از روز یکم خردادماه سال ۱۴۰۱ با پایان یافتن قراردادهای سال گذشته، انعقاد قراردادها با شرکت‌های پیمانکاری و همچنین زمان انعقاد قراردادها سبب شد تا یک بار دیگر کارفرما با کارگران به توافق نرسد و به علت امضا نشدن قراردادها توسط کارگران، اعلام تعطیلی کند.

اکنون ۴۰ روز است که خبرهایی مبنی بر تعطیلی کامل معدن آسمینون شرکت معادن فاریاب به گوش می‌رسد هر چند کارگران مدعی هستند که اعلام ورشکستگی معدن حربه‌ای برای نگهداشتن مطالبات کارگران است.