عضو کمیسیون عمران مجلس از نحوه افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، «مجتبی یوسفی» نماینده اهواز در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «اعضای محترم دولت، افزایش حقوق باید عادلانه و براساس تورم باشد و نباید میان کارگر و کارمند بخش خصوصی و دولتی تبعیض قائل شد. براساس کدام مبنا افزایش حقوق دولتی ۱۰درصد است اما بخش خصوصی ۵۷درصد؟ چگونه از افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان طبق تورم، فقط ۱۰درصد اجرایی شده است؟».