بازنشستگان گیلان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار تصویب افزایش حقوق خود طبق قانون و مصوبه شورای عالی کار شدند.

به گزارش ایلنا، در نامه جمعی از بازنشستگان گیلان به رئیسی آمده است: حدود دو ماه از سال جدید گذشته و اکثر کارکنان و کارگران، چه شاغل و چه بازنشسته در سال جدید افزایش حقوق‌های خود را دریافت کرده‌اند به جز بازنشستگان تامین اجتماعی که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. همه ساله با تصویب افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار، این افزایش‌ها طبق ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی در مورد بازنشستگان سازمان هم اعمال می‌شد و دولت هم به عنوان عامل برقراری نظم اجتماعی اجرای این امر را تسریع می‌کرد. اکنون با اینکه دو ماه از سال جدید سپری گشته همچنان ما بازنشستگان کارگری با همان حقوق ناچیز سال گذشته معاش خود را می‌گذرانیم.