رئیس مرکز کار ایران گفت: افزایش دستمزد کارگران قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد و روی اقتصاد تاثیرات مثبت و نقش به‌سزایی دارد.

سعید سمیعی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بحث افزایش دستمزد کارگران در هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات تاثیرگذار است اما منجر به افزایش قدرت خرید جامعه کارگران و بهبود معیشت آنها می‌شود.

وی افزود: جامعه کارفرمایی درصدهایی از تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات عنوان می‌کنند که بحث روانی دارد اما از نظر اقتصادی سایر موارد تاثیرگذاری بیشتری در قیمت تمام‌شده دارند.

سمیعی با اشاره به افزایش ۵۷درصدی کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: از منظر کارگران، اتفاق خیلی خوبی است و باعث می‌شود که قدرت خرید کارگران را در مقابل تورم بالا برود اما از نگاه کارفرمایان، افزایش دستمزد بخشی از هزینه‌های جاری تولید است که کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند. البته این یک سیکل معیوبی است که با افزایش دستمزد نه کارگران و نه کارفرمایان برنده می‌شوند، بلکه باید مسائلی مانند بیمه، مالیات و سایر مباحث در قراردادهای کارگران مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: طبق آمارها، ۲۲ میلیون فرد شاغل در کشور داریم که برای حدود هشت میلیون بیمه پرداخت نمی‌شود، از این‌رو باید به بیمه و مالیات در قراردادها پرداخته شود چراکه امکان دارد بعضی از کارفرمایان کارگران را در لیست بیمه قرار ندهند تا از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهند.

رئیس مرکز کار ایران با اشاره به اینکه در جامعه با رکود تورمی مواجه هستیم، گفت: اکنون در حقوق و دستمزد رابطه کارگر و کارفرما به رکورد تورمی شبیه است و هر دو جامعه حق دارند که مباحث‌شان را مورد بحث و بررسی قرار دهند.