وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور ۱۴ میلیون تن شغل شایسته‌ای ندارند، حدود ۶ تا ۷ میلیون شغل

 غیر رسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود دارد، همچنین افرادی وجود دارند که از درآمد مکفی بی‌بهره‌اند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الله عبدالملکی در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به نقش نیروی اشتغال در جامعه گفت: در هر جامعه نیروی انسانی از موارد حائز اهمیت است که باید به منظور اشتغال این افراد برنامه‌ریزی‌هایی از جمله تعیین و شناسایی جامعه هدف به منظور ایجاد اشتغال صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نیروی کار اولویت یک مجموعه است، از افزایش بیش از ۵۰۰ هزار بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی خبرداد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه اشتغال در کشور ادامه داد: به منظور توسعه اشتغال باید در مرحله اول شناسایی جامعه هدف و آموزش را به منظور ارتقای مهارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

عبدالملکی با اشاره به فرهنگ‌سازی در حوزه اشتغال گفت: باید برنامه‌ریزی مناسبی به منظور فرهنگ‌سازی حوزه اشتغال صورت گیرد. همچنین در قالب ۷۱ دستگاه اجرائی مشخص شده همچون وزراتخانه، بخش‌های مردمی و دیگر دستگاه‌ها، ۲۲۲ طرح اشتغالزایی در قالب تفاهم‌نامه تصویب شده‌ است.

وی تاکید کرد: سامانه رصد، بستری برای ایجاد اشتغال است، همچنین دستگاه‌های اجرائی در تعامل یکدیگر به منظور تحقق شعار سال فعالیت می‌کنند.