وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است.

به گزارش مهر، حجت عبدالملکی اظهار کرد: برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده کارگران، کمیته‌ای با ترکیب نمایندگان این قشر و کارفرمایان تشکیل دادیم و چندین جلسه در این راستا برگزار شد.وی افزود: تصمیم نهایی در این خصوص با نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی است و وزارت کار به عنوان ضلع سوم در این جلسات حضور پیدا می‌کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مجلس در حال بررسی بودجه ارسالی دولت برای سال ۱۴۰۱ است و تغییرات و تصویب آن را نهایی خواهد کرد.