یک کارشناس حوزه روابط کار فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار و اشتغال را به فال نیک گرفت و گفت: بدون مشورت و گرفتن نظر تولیدکنندگان، کارآفرینان، کارگران و کارفرمایان، امکان اینکه بخواهیم با طرح‌های یک‌طرفه، تصمیمات صحیح در بازار کار بگیریم، غیرممکن است.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به هزینه ۱۱میلیون تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار می‌تواند مفید و مثمرثمر باشد چرا که خیلی از مشکلات مربوط به حوزه روابط کار، معیشت و دستمزد را باید با اقدامات پژوهشی و به طور سه‌جانبه و گفت‌وگو بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام بدهیم.وی افزود: اگر دبیرخانه شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال فعال شوند، می‌توانیم از نظرات و مشاوره‌های کارشناسان، نخبگان و اساتید در کشور استفاده کنیم و این مسأله یکی از مسیرهای صحیح برای آن است که بتوانیم راه‌های جدید را برای برون‌رفت از وضعیت دشوار موجود پیدا کنیم.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه با برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار، نظرات گروه‌های متعدد و شرکای اجتماعی شنیده می‌شود، اظهار کرد: بدون مشاوره و نظر تولیدکنندگان، کارآفرینان و کارگران امکان اینکه دولت بخواهد یک‌طرفه تصمیمات صحیح در بازار کار بگیرد غیرممکن است بنابراین هر چقدر دولت سعه‌صدر بیشتری نشان بدهد و آغوش بازتری برای شنیدن نظرات کارفرمایان،کارگران و تولیدکنندگان داشته باشد قطعاً به پیدا کردن مسیرهای صحیح و کارگشا در بازار کار کمک خواهد کرد.

این کارشناس روابط کار در پاسخ به این پرسش که حل مشکلات معیشتی کارگران و طبقات کم‌درآمد جامعه از چه مسیری دنبال خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر دیدگاه دولت و مجلس حتی قوه قضاییه به هم نزدیک است و هر سه قوه دارای گرایش سیاسی واحدی هستند لذا یک گرایش یکپارچه برای امور نظارتی و اجرایی در کشور شکل گرفته است. این مسأله را شاید بتوان در بحث حل مشکلات مثبت ارزیابی کرد چون فهم یکسانی از بخشی از مشکلات در کشور وجود دارد ولی معتقدم بیشتر نگرش‌ها این است که شغل ایجاد شود تا اینکه حتماً نیازها را به اندازه مکفی برطرف یا تأمین کنند.

وی تصریح کرد: بارها در مواضع وزیر کار شنیدیم تاکیدشان این نیست که حتماً امور بازار کار از ابتدا وفق استانداردها براساس پرداخت حقوق کار باشد بلکه بیشتر حمایتشان این است که به سمت توافق‌های دوجانبه بین کارگر و کارفرما برویم در حالی‌که تصور نمی‌کنم مشکلات کشور و مشکلات بازار کار ما توافقات دوجانبه یا عدم رعایت قانون کار باشد.