وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم گفت: هدف از نشست‌های ستاد، ایجاد پلتفرم ملی اشتغال با هدف تبادل اطلاعات و جمع‌بندی عملکرد دستگاه‌های مختلف است. به گزارش توسعه ایرانی، حجت‌الله عبدالملکی اظهار داشت: علت حضور من در تاجیکستان، امضای دو تفاهم‌نامه با وزارت تندرستی این کشور برای همکاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی، افراد دارای معلولیت و حمایت‌های اجتماعی و با وزارت محنت، مهاجرت و شغل در زمینه تبادل تجربیات در حوزه‌های سیاست‌های اشتغال، مهارت‌آموزی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بازرسی و بهداشت کار بود. وی با اعلام اینکه منظور از پلتفرم، ایجاد یک الگو و نظام ایجاد اشتغال است، بیان داشت: در این پلتفرم مشخص می‌شود بانک‌ها، اصناف، تعاونی‌ها، بخش خصوصی، متولیان بازار و دیپلماسی اقتصاد خارجی چگونه باید در زمینه اشتغال‌آفرینی کار کنند. این پلتفرم باید یک نظریه مبنا و اصلی داشته باشد و به نحوی تنظیم شود که همه بازیگران آن براساس ضوابط خود، ایفای نقش کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ستون فقرات این پلتفرم، جامعه مخاطب ما هستند، توضیح داد: اولویت اول، بیکاران و اولویت دوم، صاحبان مشاغل غیررسمی با درآمد پایین هستند. پلتفرم ملی اشتغال باید به نحوی طراحی شود که هر نهادی به تعدادی از این کدهای ملی که یا بیکار هستند یا کار شایسته ندارند، خدماتی در راستای ایجاد اشتغال ارائه کند.  در این باره، بانک‌ها می‌توانند در زمینه تامین مالی، وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مربوط به بوروکراسی و قوانین و اصناف در مورد بازاریابی و بازاررسانی کمک کنند. وی گفت: در بودجه ۳۲هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید، تخصیص داده شده بود ولی نظام تخصیصی آن به درستی مشخص نبود.