معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۸۰۰هزار شغل در کشور از دست رفت اما با تداوم همکاری کارفرمایان، در کمتر از سه ماه ۵۵۰هزار شاغل به چرخه کار بازگشتند.

به گزارش توسعه ایرانی، حاتم شاکرمی در سومین جشنواره حاتم (حمایت از تولید ملی)، تاکید کرد: باید از عملکرد درخشان برخی واحدها که در شرایط دشوار تحریم و کرونا نیروهای خود را حفظ کردند، قدردانی کرد.

وی گفت: باید یک پنجره واحد پیش‌بینی کرد تا از بخشی‌نگری در دستگاه‌های مختلف پیشگیری شود. همچنین بخشنامه‌هایی که به صلاح تولید کشور نیستند، اصلاح شود. وی افزود: در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نیز، دستگاه‌ها باید ملی و نه بخشی فکر کنند. شاکرمی، تحریم و کرونا را مشکلات اساسی دو سال اخیر تولیدکنندگان دانست و یادآور شد: عدم ثبات قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همچنین همخوانی نداشتن قوانین با شرایط روز و رشد شتابان فناوری یکی از معضلات اصلی تولید است.

وی خاطر نشان کرد: حرکت به سمت تغییر در فرآیندهای تولید و فن‌آوری ضروری است و کارفرمایان می‌توانند ساختارهای فنی و اقتصادی را با حمایت و کمک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی کار اصلاح کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این واحدها تا زمانی که طرح، تأیید و اجرایی شود می‌توانند در راستای حفظ اشتغال نیروهای کار خود را به مدت کوتاه کارگران مشمول بیمه بیکاری کنند.