آمارهای اقتصادی حکایت از این دارد که بیشترین آسیب‌ها از کرونا در بین کسب و کارها مربوط به بخش پوشاک است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرایط اقتصادی از دو جهت باعث کسادی بازار پوشاک شد؛ از طرفی تورم باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده شده که نتیجه آن عدم وجود تقاضای کافی برای مقدار عرضه شده است. از طرف دیگر این تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید عرضه‌کنندگان پوشاک نیز شده است. این افزایش هزینه تولید بر قیمت مواد اولیه، اجاره مغازه، دستمزد خیاط و سایر موارد تأثیر گذاشته است که نهایتا باعث افزایش قیمت کالای نهایی شده که تناسب چندانی با قدرت خرید مصرف‌کننده ندارد.

اگر چه آمارها حکایت از این دارد که بیشترین آسیب در بین کسب و کارها از آن عرصه پوشاک است اما آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت دیگری دارد. مطابق این آمارها, بخش‌های تولید منسوجات با 108هزار و 534 نفر کاهش و پوشاک با 55هزار و 707 نفر کاهش تعداد شاغلین تحت تاثیر کرونا حاصل از شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان در بهار 99 نسبت به بهاره سال قبل 37هزار و 756 نفر کاهش یافته است ولی در تابستان 99 نسبت به تابستان سال قبل 5 هزار و 853 نفر افزایش یافته است.