نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای هم‌ترازی حقوق کارگران تصویب کردیم اما ۴۰میلیارد از این مبلغ برای کسری بودجه مصرف شده است. به گزارش میزان، افشین حبیب‌زاده گفت: ما برای هم‌ترازی حقوق کارگران شرکت معبربان و سدبان ۱۰۰ میلیارد تومان تصویب کردیم اما مدیران این شرکت ۴۰ میلیارد از این مبلغ را برای کسری بودجه خودشان استفاده کرده‌اند. این ۱۰۰ میلیارد صرفاً برای هم‌ترازی حقوق کارگران است و نباید مدیرعامل شرکت سدبان این رقم را برای کسری بودجه خود استفاده کند. وی عنوان کرد: درباره کارگران شرکت خودرو سرویس نیز اجرای طرح سهند مشکلاتی ایجاد کرده است. متأسفانه به‌رغم قول‌های داده شده مبنی بر عدم اجرای این طرح، اما از اول فروردین به اجرای این طرح سرعت داده شده و شاهد کاهش حقوق این افراد هستیم، لذا باید به این اقشار آسیب‌پذیر توجه شود.