بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی دیروز نیز در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در شهرستان‌ها مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مانند تجمع‌های ماه‌های گذشته خواهان ترمیم قدرت خرید خود متناسب با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شدند و از مقام‌های این نهاد عمومی غیردولتی خواستند که در سال جاری مبلغ متناسب‌سازی حقوق آنها را ترمیم کند. معترضان در عین حال خواهان اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور متناسب با ۳۰سال بیمه‌پردازی و بازگرداندن سرمایه‌های شستا به سازمان تامین اجتماعی شدند.