دست‌کم ۱۵ کارگر شاغل در پروژه لوله‌گذاری آب شرب سد مخزنی شهر بیجار به فومن، با متوقف شدن کار بیکار شدند. به گزارش ایلنا، حدود ۴۲ کارگر در این پروژه عمرانی مشغول به کار هستند که دست‌کم یک سال معوقات مزدی دارند اما از ابتدای دی ماه سال جاری کارفرما به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده در پروژه، کار را متوقف کرده و حدود ۱۵ کارگران را بیکار کرده است.