بعد از اعتراضات کارکنان دانشگاه آزاد ماهشهر، رئیس دانشگاه آزاد خوزستان اعلام کرد مشکل کمبود نقدینگی دانشگاه سبب شده دستمزدها به موقع پرداخت نشود.

به گزارش ایلنا، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به دیرکرد پرداخت معوقات مزدی، دو بار در آذر ماه دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارکنان می‌گویند: چرا باید دستمزد هر ماه، یک ماه دیرتر پرداخت شود. باید برنامه‌ریزی‌ها طوری باشد که دستمزدها پایان هر ماه پرداخت شود.

بعد از این اعتراضات، رئیس دانشگاه آزاد خوزستان در نامه‌ای به ریاست دانشگاه آزاد ماهشهر، خواستار برگزاری جلسه توجیهی آنلاین برای کارکنان شد.

در این نامه، مشکل اصلی کمبود نقدینگی دانشگاه عنوان شده و از رئیس دانشگاه آزاد واحد ماهشهر خواسته شده جلسه‌ای آنلاین با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی برگزار و کارکنان در ارتباط با مشکلات مالی توجیه شوند.

کارکنان دانشگاه آزاد ماهشهر می‌گویند: تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، مشکلات بسیاری برای افراد به وجود می‌آورد. در این شرایط تورمی، باید دستمزدها به موقع و پایان هر ماه به حساب کارکنان واریز شود.