نماینده تهران در مجلس گفت: جلسه هیآت داوری برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. سیدنظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: پس از تلاش‌های متعددی که از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی صورت گرفت، پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه توسط رئیس سابق سازمان خصوصی سازی برای تصمیم‌گیری نهایی به هیآت داوری ارسال شد. نماینده تهران در مجلس افزود: سازمان خصوصی این درخواست را از هیآت داوری داشته که فسخ قرارداد مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه به دلیل تخلفات متعدد صادر شود و امیدواریم که این هیآت نیز در بررسی‌های خود دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات تخصصی نهادهای نظارتی کشور را لحاظ کند. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار کرد: امیدواریم همان‌گونه که بازوهای نظارتی سه قوه به خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه اصرار دارند، در اینجا نیز همین حکم رقم بخورد. وی افزود: با خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه، روند کشت و تولید نیشکر افزایش خواهد یافت و کارگران نیز با یک آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.