دبیرکل خانه کارگر از نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و نسبت به تخطی از اصول قانونی همسان‌سازی هشدار داد.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه همسان‌‌سازی به معنای بازگرداندن فاصله مستمری‌بگیر از کف و سقف، در زمان برقراری مستمری است، گفت: هرکس که از این چارچوب عدول کند، تخلف کرده است. متاسفانه این نحوه محاسبه همسان‌سازی نه بر مبنای این چارچوب که بر مبنای سوابق بیمه‌پردازی است. آنچه اجرا شده، برداشتی غلط از سنوات دو سال آخر بیمه‌پردازی افراد است اما همسان‌سازی تک‌بعدی نیست و باید علاوه بر میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی، فاصله مستمری مستمری‌بگیر با کف و سقف حفظ شود. زمانی که قانونگذار می‌گوید حداکثر مستمری باید ۷ برابر حداقل مستمری باشد، باید فاصله میان مستمری‌بگیران در افزایش حقوق آنها از طریق همسان‌سازی، حفظ شود.

وی افزود: زمانی که خلاف این قواعد عمل می‌کنیم یعنی چیزی را همسان با چیزی نکرده‌ایم. همسان به معنای این است که مستمری سال ۹۰ را که دو برابر از کف فاصله داشته است، در سال ۹۹ هم به همین میزان برسانیم. همسان‌سازی به معنای این نیست که عده‌ای را زیر فشار قرار دهیم و بگوییم که به نام سختی و زیان‌آور نمی‌توانید مانند فردی که با ۳۰ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شده‌ است، پول

دریافت کنید.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: این خلاف قانون است. در قانون تامین اجتماعی، دور نگه داشتن بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از چارچوب ترسیم شده و بیان اینکه سنوات ارفاقی باید در محاسبه همسان‌سازی لحاظ شود، خلاف است. بنابراین هر کس که سنوات ارفاقی را پیش می‌کشد، خلاف می‌گوید

و از قانون ناآگاه است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه اگر چنین مقدمه‌ای را مطرح می‌کنند خلاف است، گفت: سنوات ارفاقی انحراف از موضوع است. مگر کارمند سازمان تامین اجتماعی به شخصی سنوات ارفاق می‌کند؟ از جیب چه کسی ارفاق کرده است؟ هر کس که پرداختی داشته امروز باید به درستی مشمول همسان‌سازی کامل شناخته شود. امروز کسانی که سقف‌بگیر هستند و همسان‌سازی در مورد آنها موضوعیت ندارد، مخالف اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.

محجوب افزود: حتی یک ریال اضافه پرداخت در چارچوب قانون غلط است. چیزی به نام سنوات ارفاقی وجود ندارد و هر چه هست، قانون است. اگر کسی از قانون تجاوز کرده است باید پاسخگوی تخلف خود در این زمینه باشد اما بازنشسته‌‌ای که ۲۰ سال بیمه‌پردازی داشته است باید در چارچوب قانون و با رعایت کف و سقف و میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی مشمول شناخته شود.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: عده‌ای که باید مشمول همسان‌سازی شوند، مبلغ ناچیزی را به این عنوان دریافت کرده‌اند و عده‌ای هم که نباید مشمول می‌شدند، مبالغ بالایی را از این بابت دریافت کرده‌اند که این عدول از مفهوم قانونی همسان‌سازی است که مجلس بر آن تاکید کرده بود.