زمان واریز حقوق و مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان این سازمان حقوق تیر ماه خود را همراه با مابه‌التفاوت حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ماه خود دریافت خواهند کرد.