نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: وقتی کارگران حتی در شرایط شیوع کرونا با غیرت و همت سر کار خود حاضر می‌شوند و برای حفظ تولید کار را تعطیل نمی‌کنند، وظیفه ما نمایندگان کارگری این است که در جلسات شورای عالی کار حضور یابیم و در مورد مطالبه اصلی آنها یعنی دستمزد مذاکره کنیم.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر اعلام کردیم که حتی در شرایط قرنطینه حاضر به گفت‌وگو و مذاکره در مورد دستمزد کارگران هستیم، وظیفه و احساس مسئولیت خود می‌دانیم که به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد شرکت کنیم و این انتظار زیادی نیست که شورای عالی کار هم تشکیل جلسه بدهد تا به مذاکرات مزد ۹۹ ورود کنیم. وی ادامه داد: اگر به وزارت کار پیشنهاد کردیم در یک کمپ جداگانه شرایط گفت‌وگو و چانه‌زنی را مهیا کند، می‌خواستیم بگوییم که جامعه کارگری حتی در سخت‌ترین شرایط هم برای کارگران ارزش قائل است و آمادگی دارد درباره دستمزد کارگران گفت‌وگو کند. اگر این علاقه‌مندی و احساس مسئولیت از سوی کارفرمایان هم وجود دارد جلسه شورای عالی کار را زودتر تشکیل بدهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: یقینا اگر جلسات دستمزد لغو شود تا تنها به یک جلسه در هفته آینده بسنده کنیم، جامعه کارگری قضاوت خواهد کرد که به‌رغم اصرار و درخواست‌های مکرر نمایندگان همه گروه‌های کارگری چنین اتفاقی افتاده و ما تحت فشار، دستمزد میلیون‌ها کارگر را تعیین نخواهیم کرد.

چمنی با بیان اینکه نمایندگان همه گروه‌های کارگری درخواست کرده‌اند که جلسه شورای عالی کار این هفته برگزار شود، افزود: متأسفانه حتی یک جلسه برای ورود به مذاکرات مزد ۹۹ نداشتیم و با برگزاری یک جلسه در هفته بعد هم به نتیجه نمی‌رسیم چون نیازمند نزدیک شدن دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و کارگری به همدیگر هستیم.

وی خاطر نشان کرد: برای آنکه زمان را بیش از این از دست ندهیم، پیشنهاد کردیم که وزارت کار شرایطی فراهم کند و در یکی از ادارات وزارتخانه، کمپی ایجاد شود که آنجا به مذاکرات مزد ۹۹ به طور جدی ورود کنیم. در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. اواخر سال بود و ایشان دستور داد که تا زمان مشخص شدن رقم دستمزد، جلسات همه روزه برگزار شود و ما چهار روز به طور فشرده این جلسات را برگزار کردیم تا در نهایت پس از ساعت‌ها گفت‌وگو و چانه‌زنی به نتیجه رسیدیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان موکول کردن تعیین دستمزد کارگران به سال بعد را غیرقابل توجیه دانست و گفت: وقتی کارگران در شرایط حاضر و با وجود شیوع ویروس کرونا با تمام همت و غیرت خود سر کار حاضر می‌شوند تا بگویند تعطیلی برایشان معنی ندارد ما هم باید احساس مسئولیت کنیم و جامعه کارگری و مطالبات آنها در این شرایط سخت را فراموش نکنیم.