جمعی از کارگران فروشگاه‌های رفاه در تماس با گفت‌وگو با ایلنا، از بالا رفتن نگرانی‌های خود همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی سال خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: با توجه به تخلفاتی که این شرکت در زمینه قانون کار انجام داده، ۸هزار کارگر این شرکت، نگران آینده خود هستند. زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه مدیران می‌خواهند شورای اسلامی کار شرکت را که سر راهشان است، منحل کنند.

این کارگران با تاکید بر اینکه براساس قانون کار، شورای اسلامی، حق مسلم کارگران است، می‌گویند: تغییراتی که در سال‌های گذشته در سهامداری شرکت و مدیریت آن به وجود آمده، برای کارگران نگران‌کننده است.

آنها معتقدند اگر شورای اسلامی کار نباشد، حقوق کارگران بیش از همیشه تضییع خواهد شد.