معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دو میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن کشور شاغل هستند، گفت: وجود منابع معدنی سرشار در کشور ما می‌تواند مزیتی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد و به کشور کمک کند.

حاتم شاکرمی با بیان اینکه باید نحوه استفاده، استخراج و بهره‌برداری از معادن مورد بازنگری قرار بگیرد، تصریح کرد: در راستای بهره‌برداری مطلوب از معادن باید روش بهره‌برداری فعلی معادن مورد بازنگری قرار بگیرد تا دستاوردهای مهمی داشته باشیم.

وی درباره لزوم جدی گرفتن ایمنی در معادن گفت: اگر بتوانیم بهره‌برداری از معادن را مکانیزه کنیم و روش‌های سنتی را کنار بگذاریم، ایمنی در معادن نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر صیانت از نیروی انسانی شاغل در معادن، این مساله منجر به استفاده مطلوب از ظرفیت‌های معادن نیز خواهد شد.

شاکرمی با اشاره به اینکه اگر در ساختار فرآیند استخراج، اصلاح اساسی انجام ندهیم، ایمنی کاری که مدنظر کارشناسان ایمنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تحقق نمی‌یابد، ادامه داد: روش‌های سنتی مخاطرات خودش را دارد. وقتی روش‌های استخراج مکانیزه نیست، هر قدر تجهیزات ایمنی را فراهم کنیم، نمی‌توانیم به صورت موثر حوادث کار را کاهش دهیم. بازنگری اساسی اگر انجام نشود، نمی‌توان ایمنی را به حد مطلوبی تامین کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه اجتماعی مکانیزه کردن فرایند تولید باعث افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح ایمنی کار می‌شود، گفت: ما امروز معادنی داریم که بهره‌وری معادل90 برابر معادن دیگر دارد. به میزانی که بهره‌وری بالا می‌رود، حوادث کار کاهش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه به موضوع ایمنی در معادن باید به عنوان یک موضوع ملی مورد توجه قرار داد، تاکید کرد: در سال 95 تعداد 36 مرگ ناشی از حوادث کار را در معادن داشتیم. در سال 96 مرگ ناشی از حوادث در معدن به 84 نفر می‌رسد که حادثه یورت تاثیر زیادی در بالا رفتن این عدد داشته است.

معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: شورای عالی معادن باید به عنوان یک موضوع ملی به ایمنی توجه کند. استانداردسازی، آموزش، قانون و مقررات و تجهیزات نیز بخش‌های مهمی از بحث ایمنی را تشکیل می‌دهد.

شاکرمی گفت: تفاهم‌نامه وزارت کار با ایمیدرو به استانداردسازی تجهیزات کمک خواهد کرد. یکی از مشکلات معادن ما تجهیزات غیراستاندارد و شرایط غیراستاندارد در محیط معادن است. 

سه حادثه بزرگ در دنیا در مورد معادن معروف هستند که در فرانسه در سال 1906، در چین در سال 2017 و در ایران در معدن یورت اتفاق افتاده است. هر سه حادثه نیز به خاطر ایجاد جرقه الکتریکی بود. وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال این است که به مقاوله‌نامه 176 سازمان جهانی کار که موضوع آن، ارتقای ایمنی در معادن است، بپیوندد. موضوع پیوستن به این مقاوله‌نامه الان در کمیسیون دولت است و به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.