مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: این سازمان از دولت طلب دارد و وزارت بهداشت بخشی از دولت است و حاضریم بدهی به وزارت بهداشت را با دولت تهاتر کنیم. به گزارش ایرنا، مصطفی سالاری افزود: در چند ماه اخیر معادل ۸ ماه از بدهی‌های خود را پرداخت کردیم و البته بدهی معوق وجود دارد. وی ادامه داد: حوزه درمان برای تامین اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد. در تلاش هستیم مطالبات وزارت بهداشت مربوط به نیمه دوم ۹۷ را تسویه کنیم. ۱۶هزار میلیارد تومان به مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بدهکار بودیم و غیر از اینکه اجازه ندادیم بدهی اضافه شود، مجموع بدهی را به کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان رساندیم. سالاری بیان کرد: بین ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان نیز طلب داریم اما به لحاظ وضع جامعه نمی‌توانیم به واحدهای تولیدی فشار بیاوریم و نتوانستیم این مطالبات را وصول کنیم. در نتیجه ۲۵هزار میلیارد تومان را نگرفتیم که نمی‌توانیم ۱۰هزار میلیارد تومان را پرداخت کنیم. این سازمان قرار بود از دولت حتی یک ریال نگیرد و هزینه را از حق بیمه پرداختی تامین کند.