گروه حوادث: پیر مرد تنها وقتی دید همسرش حوصله او را ندارد در اقدامی عجیب با میزعسلی دست به قتل زد.

ساعت 10:30 دقیقه جمعه شب 16 آذر ماه سال جاری بود که پیرمردی در تماس با ماموران پلیس تهران از مرگ همسرش خبر داد و خیلی زود تیمی از ماموران کلانتری 148 انقلاب پای در محل گذاشتند.

ماموران با حضور در خانه پیرمرد در خیابان جمال‌زاده شمالی با جسد زن 80 ساله‌ای روبرو شدند که روی سر وی آثار ضربات محکم به سرش دیده می‌شد.

صحنه مرموز 

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس مرادی از شعبه 2 دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند.

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات پی‌بردند پیرزن 80 ساله با ضربات محکم به سرش از پای در آمده است، با توجه به مرموز بودن این صحنه ماموران به دستور بازپرس ویژه قتل، شوهر این زن را هدف تحقیق قرار دادند.

عزت 80 ساله در تجسس‌های پلیسی ادعا کرد که همسرش به خاطر بالا بودن سنش به سختی راه می‌رفت و روز حادثه قصد رفتن به اتاقش را داشت که ناگهان تعادلش را از دست داد و روی افتاد که سرش به دسته مبل داخل سالن برخورد کرد.

وقتی خودم را به بالای سر همسرم رساندم دیگر نفس نمی‌کشید که با پلیس تماس گرفتم و ماجرای مرگ زنم را که سالها در کنار هم زندگی کرده بودیم را گزارش کردم.

ادعاهای دروغین

کارآگاهان با بررسی دقیق در صحنه جرم فرضیه افتادن پیرزن 80 ساله روی زمین را رد کردند و این در حالی بود که کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردند که یک روز از ماجرای مرگ این زن می‌گذرد.

با توجه به اطلاعات به دست آمده بازپرس مرادی دستور بازداشت عزت به عنوان مظنون به قتل همسرش را صادر کرد و این مرد پس از دستگیری به همان داستانی که روز نخست تحقیقات به ماموران گفته بود ادامه داد.

ادعاهای عزت ادامه داشت و این در حالی بود که مدارک پلیسی نشان از کشته شدن پیرزن در خانه‌اش داشت تا اینکه این مرد که در تناقض‌گویی‌هایش گرفتار شد، بعد از 2 روز سکوت دست به افشاگری زد.

عزت روز 18 آذر ماه سال جاری در ماجرای قتل همسرش ادعا کرد که ناخواسته دست به این جنایت زده است.

عزت در اعترافاتش گفت: روز پنج شنبه 15 آذر ماه سال جاری بخاطر بیماری‌ام وقت دکتر داشتم که صبح به برای درمان به درمانگاه رفتم و پزشک متخصص کارهای مقدماتی را انجام داد و پس از بررسی مدارک و سوابق بیماری عنوان کرد که باید تحت جراحی قرار گیرم.

وی افزود: ناراحت بودم و به خانه بازگشتم و وقتی در مورد اینکه باید مورد عمل جراحی قرار گیرم صحبت کردم؛ همسرم به جای دلداری عنوان کرد که حوصله مریض‌داری ندارد و شروع به اعتراض کرد.

ناراحت وعصبانی شده بودم که همسرم به اعتراضاتش ادامه داد تا اینکه با او درگیر شدم و ناگهان میز عسلی مبل را برداشته و به سر همسرم زدم.

وی افزود: همسرم روی زمین افتاد و دیدم دیگر نفس نمی‌کشد، نمی‌دانستم چه کاری باید انجام دهم، به همین خاطر از پنج شنبه تا جمعه شب در کنار جسد همسرم داخل خانه بودم تا اینکه تصمیم گرفتم با داستانسرایی عجیب قتل همسرم را یک حادثه اتفاقی نشان دهم اما خیلی زود  دستم رو شد و مجبور به افشاگری شدم.

بنا به این گزارش، مرد همسرکش به دستور بازپرس مرادی از شعبه 2 دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار دارد.