گروه حوادث: مرد جوان که برای فراری دادن برادرزاده اش تیراندازی کرده بود ناخواسته دست به قتل زد. شهریور ماه سال 95  علی 24 ساله در ورامین  با اصابت گلوله به قتل رسید.

پلیس خیلی زود محمدرضا  که در همسایگی مقتول زندگی می کرد را بازداشت کردو در بازجویی ها گفت: از چندی قبل با علی و امین اختلاف داشتم بخاطر دعواهایمان از آنها کینه به دل داشتم و یک روز برای انتقام‌گیری با سنگ شیشه خانه امین را شکستم و به خانه رفتم.

 پسر جوان ادامه داد: بعد از دقایقی برای خرید نوشابه از خانه خارج شدم که با امین روبرو شدم که او با دیدن من دوستش را صدا زد که وعلی به سراغم آمد و با یک پس گردنی مرا مجبور کرد تا از مادر امین عذرخواهی کنم.

 محمدرضا گفت: از دو پسر جوان کینه داشتم به همین خاطر از عمویم کمک خواستم ما به جلوی خانه امین رفتیم آنها به سمت ما حمله کردند که در این لحظه عمویم شروع به تیراندازی هوایی کرد و نمی دانم گلوله چطوربه علی اصابت کرد؟!

با این اعترافات مراد 33 ساله دستگیر شد و در بازرسی از خودرویش یک تفنگ برنو به دست آمد. بعد از اعتراف مراد به تیراندازی با تفنگ برنو، وی در شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران مورد محاکمه قرار گرفت و خانواده علی خواستار قصاص قاتل پسرشان شدند. مراد گفت: برادرم سرطان دارد و از پزشکان شنیده بودم که گوشت خرگوش برای برادرم مفید است به همین خاطر یک تفنگ برنو خریدم .

وی افزود: روز حادثه برای ترساندن امین و دوستانش یک تیر هوایی شلیک کردم اما آنها به ما حمله کردند و امین با آجر به شیشه خودرویم کوبید که مجبور شدم چند گلوله به سمت زمین شلیک کنم که آنها فرار کنند و نمی دانم گلوله چطور کمانه کرد که علی را زمین انداخت.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به نظریه کارشناسان اسلحه شناسی که اعلام کرده بودند تیر برخورد کرده با  شکم قربانی به صورت غیرمستقیم و احتمالا پس از کمانه کردن به زمین با وی برخورد کرده است  مراد  را از قتل تبرئه و وی  به پرداخت دیه و شش سال زندان محکوم کردند که این حکم دیروز در دیوان تایید کرد.