گروه‌های حقوق بشری به سازمان ملل تاکید کرده‌اند تا به لغو تحریم‌های دوران ترامپ علیه طالبان افغانستان پایان دهد چون این اقدام به اعضای این گروه اجازه می‌دهد با وجود دست داشتن در سرکوب زنان در افغانستان همچنان به خارج از این کشور سفر کنند. به گزارش گاردین، منتقدان با آزمودن تمایلات جامعه بین‌الملل در منزوی کردن طالبان به این مساله می‌پردازند که آن دسته از اعضای طالبان که حقوق زنان در این کشور را نقض می‌کنند حداقل نباید اجازه خروج از افغانستان را داشته باشند. سازمان ملل تحریم‌هایی جدی را علیه طالبان وضع کرده اما شورای امنیت سازمان ملل قرار است در روزهای آتی به بررسی این مساله بپردازد که آیا ممنوعیت سفر باید علیه تمامی اعضای ارشد این گروه باشد یا خیر چون این مسیری است که نشان می‌دهد خط سیر به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی طالبان تا مادامی که آنها زنان افغانستان را از حضور در انظار عمومی و دختران نوجوان را از تحصیل در مدارس متوسطه منع می‌کنند، مسدود می‌شود. ممنوعیت سفر برای مقام‌ها و اعضای طالبان به صورت خودکار دیروز (دوشنبه) منقضی شد مگر آنکه سازمان ملل آنرا تمدید کند یا آمریکایی‌ها این موضوع را پیگیری کنند.