در پی اعلام اجرای دستور تخلیه منزل یک شهروند فلسطینی در محله الشیخ جراح در شهر قدس اشغالی، درگیری‌هایی میان فلسطینیان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با فلسطینیان حامی محمود صالحیه، شهروند فلسطینی که تهدید کرده بود در صورت اجرای دستور تخلیه منزلش در محله الشیخ جراح واقع در قدس اشغالی، اقدام به خودسوزی می‌کند، درگیر شدند. پلیس رژیم صهیونیستی و شهردار قدس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند، نمایندگانی به منظور اجرای دستور تخلیه پس از اختصاص دادن این زمین برای ساخت مدرسه‌ای به نفع ساکنان محله الشیخ جراح به سمت منزل محمود صالحیه رفتند. شاهدان عینی اعلام کردند، پس از ورود نیروهای پلیس، درگیری‌هایی میان فلسطینیان و نیروهای رژیم اشغالگر رخ داد اما بعدا فروکش کرد. از سوی دیگر، وزارت‌ خارجه فلسطین از جامعه جهانی خواست برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی علیه خانواده صالحیه، فورا مداخله کنند.