وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه این کشور عجله‌ای برای به رسمیت شناختن دولت طالبان ندارد، گفت که آنکارا در حال افزایش تدریجی تعاملاتش با دولت جدید کابل است. به گزارش دیلی‌صباح، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که بودجه ۲۰۲۲ این وزارتخانه و دیگر موسسات مرتبطش را به کمیته برنامه‌ریزی و بودجه مجلس ترکیه ارائه کرد، درخصوص سیاست خارجه ترکیه در مورد افغانستان، گفت که آنکارا نمی‌تواند نسبت به افغانستان بی‌تفاوت باشد. چاووش‌اوغلو گفت: ما علاوه بر روابط تاریخی خود، با افغانستان نَسَب مشترک داشته و در بسیاری از زمینه‌ها حضور و سرمایه‌گذاری‌ داریم. باید تروریسم، مهاجرت و خطرات مواد مخدر از مبدا افغانستان متوقف شده و از فروپاشی اقتصادی و بحران انسانی جلوگیری شود. او با بیان اینکه اگر جلوی این خطرات در خود افغانستان گرفته نشود، عواقبش دامن همه را خواهد گرفت، گفت: به همین دلایل، ما تعامل تدریجی با طالبان، حمایت در مسائل بشردوستانه و دیپلماسی فعال در عرصه بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی، به طور کلی، سیاست تعامل تدریجی با طالبان را اعمال می‌کند. ما هم عجله نداریم و به روش دیگر کشورها عمل خواهیم کرد. چاووش‌اوغلو گفت بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر تاکید داریم.