دولت طالبان افغانستان همچنان که این کشور درگیر در خشکسالی با بحران نقدینگی، قحطی گسترده و همچنین بحران جدید در زمینه مهاجرت مواجه است، در حال وارد کردن فشار برای آزادسازی میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج است. به گزارش رویترز، میلیاردها دلار دارایی افغانستان در خارج از این کشور نزد بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در اروپا ذخیره هستند، اما از زمانی که نیروهای طالبان در ماه اوت دولت مورد حمایت غرب را در افغانستان سرنگون کردند، این دارایی‌های افغانستان مسدود شده‌اند. سخنگوی وزارت دارایی دولت طالبان گفت که این دولت به حقوق بشر، از جمله آموزش زنان احترام می‌گذارد و او علاوه بر کمک‌های بشردوستانه‌ای که به گفته او تنها التیامی جزئی را موجب می‌شوند، اعتبارات جدید را برای کشورش خواستار شد. تحت حاکمیت طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از اشتغال با حقوق و تحصیل محروم بودند و معمولاً هنگام خروج از خانه مجبور بودند صورت خود را پوشانده و با یکی از بستگان مرد همراه شوند. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارتخانه به رویترز گفت: این پول متعلق به ملت افغانستان است. شما فقط پول خودمان را به ما بدهید. توقیف این پول غیراخلاقی و برخلاف تمام ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی است.