پلیس، ۹ شرکت‌کننده در اعتراضات اخیر لندن را که خواستار لغو قانون برنامه‌ریزی شده دولت برای افزایش اختیارات پلیس بودند، دستگیر کرد. به گزارش رویترز، بیش از هزار نفر در مرکز لندن به راهپیمایی پرداخته و بیرون ساختمان‌های دولتی شعار دادند: بیل را بکش؛ در حالی که با موسیقی که از یک اتوبوس پخش می‌شد، می‌رقصیدند. بیانیه پلیس حاکی از آن است که ۹ نفر دستگیر شده‌اند و مأموران با معترضانی که پس از راهپیمایی در پارکی در جنوب لندن جمع شده بودند، درگیر شدند. اعتراضات مشابه در شهرهای دیگر انگلستان و ولز از جمله بریستول هم برگزار شد؛ جایی که شاهد روزها درگیری بین معترضان و پلیس در ماه مارس بود. تحت قانون جدید، دولت بریتانیا می‌خواهد اختیارات پلیس را افزایش دهد تا جلوی اعتراضات غیرخشونت‌آمیزی را بگیرد که دارای اثر مخرب قابل توجه بر عموم یا پارلمان هستند.