ژنرال‌های سابق و پرسنل ارتش فرانسه در نامه‌ای به ماکرون هشدار دادند تا در مقابل خطرات رو به افزایش انزجار در پی تنش‌های اجتماعی و افراط‌گرایی مذهبی اقدام کند؛ در غیر اینصورت در آینده با اوضاعی چون جنگ داخلی روبرو می‌شود. به گزارش آناتولی، ژان پی‌یر فابر-برنادک، افسر بازنشسته ژاندارمری فرانسه در نامه‌ای سرگشاده به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور نوشت که مراقب بروز جنگ داخلی در فرانسه باشد. این نامه به امضای ۲۰ ژنرال بازنشسته و بیش از ۱۰۰۰ مقام در رسته‌های مختلف نظامی، پلیس و ژاندارمری رسیده که مدعی‌اند نمی‌توانند در شرایط کنونی بی تفاوت و منفعل باشند. در این نامه با اشاره به افزایش مشکلات اجتماعی، افراط گرایی مذهبی و افراد منزجر و متعصف آمده است: خطرات رو به رشد هستند و خشونت هر روز بیشتر می‌شود. چه کسی ۱۰ سال قبل پیش بینی کرده بود که استادی حین خروج از دانشگاه سر بریده می‌شود؟ در این نامه همچنین آمده است: اسلام‌گرایی افراطی در فرانسه منجر به تلاش برای ایجاد مناطقی شده که قوانین جمهوری در آن اعمال نمی‌شود و آنها را به مناطقی برای متعصب‌ها تبدیل کرده که مغایر قانون اساسی ما هستند.