ائتلاف البنا العراق از تصمیماتی برای تغییر نیمی از وزرای دولت مصطفی الکاظمی خبر داد. به گزارش شفق‌نیوز، فاضل الفتلاوی، نماینده فراکسیون الفتح در ائتلاف البناء گفت: گروه‌های سیاسی چندین نشست و مذاکرات فشرده برگزار کرده و ارزیابی برنامه دولتی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که باید تغییرات وزارتی در دولت مصطفی الکاظمی صورت گیرد. وی افزود: دولت الکاظمی باید بحران‌ها را حل می‌کرد نه اینکه آنرا تشدید کند. عملکرد دولت براساس ارزیابی صورت گرفته ناامیدکننده بوده و باید تغییرات وزارتی بزرگی برای بازسازی اعتماد به دولت و بهبود وضعیت اقتصادی صورت گیرد. الفتلاوی گفت: تغییر در دولت شامل نیمی از کابینه خواهد بود. تغییر در دوره آتی شامل احضار وزرا و سلب رأی اعتماد از وزرای پارلمان یا برکناری‌شان بنا به درخواست الکاظمی است. فراکسیون دولت قانون هم از اسامی وزرایی که شامل تغییرات خواهند شد، پرده برداشت. وی گفت: تغییرات شامل هشت وزیر از دولت الکاظمی به دلیل شکستشان در عملکرد وزارتخانه و عدم توانایی‌شان برای حل بحران مالی و اقتصادی و بهبود انرژی برق است. مهم‌ترین این وزرا عبارتند از: علی علاوی، وزیر دارایی، ماجد حنتوش، وزیر برق، ناصر الشبلی، وزیر حمل‌و‌نقل، منهل عزیز، وزیر صنعت و علاء الجبوری، وزیر تجارت.