دستگاه قضایی آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور را به دلیل استفاده از بنگاه خیریه‌اش برای اهداف سیاسی شخصی به پرداخت دو میلیون دلار محکوم کرد.

دادستان نیویورک در ماه ژوئن ۲۰۱۶ مدعی شده بود که از سازمان خیریه «بنیاد ترامپ» و تشکیلات وابسته به آن نه برای اهداف نیکوکارانه، بلکه برای اهداف شخصی استفاده شده است.

بر اساس مدارک موجود در این پرونده قضایی، رئیس جمهوری آمریکا و سه تن از فرزندانش یعنی دونالد پسر، اریک و ایوانکا با دادستان، لتیشیا جیمز هماهنگ کرده‌اند تا قضیه به شیوه‌ای دوستانه حل و فصل شده و پرونده مختومه گردد. این در حالی است که دونالد ترامپ بارها تکرار کرده که در مورد این اتهام با کسی «معامله» نخواهد کرد.

آخرین موردی که از این پرونده رو شده درباره یک ضیافت شام با نیت نیکوکارانه در ژانویه ۲۰۱۶ در ایالت آیوواست که در واقع به دست تیم انتخاباتی دونالد ترامپ برگزار شد. ۲.۸ میلیون دلاری که در جریان این مهمانی شام به دست آمد در نهایت به نفع تبلیغات کارزار ریاست جمهوری اقای ترامپ مصرف شد.