معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان یکی از مشکلات تولید در شرکت فولاد هرمزگان را قطعی گاز و برق عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مدت زمان قطعی برق افزایش یافته و این امر در تولید تاثیرگذار خواهد بود. سید اصغر مدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،‌ از کسب چهارمین رکورد تولید در فولاد هرمزگان خبر داد و گفت: فولاد هرمزگان توانست در دی ماه سال جاری ‌140 هزار و 624 تن تختال تولید کند.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان در خصوص تولید در  9 ماهه گذشته گفت: در 9 ماه سال 98 یک میلیون و 219 هزار 121 تن و در سال 99، یک میلیون 237 هزار 896 تن تختال تولید شده است. این در حالی است که سال گذشته زمان خاموشی در نیمه دوم سال و امسال این امر در ابتدای سال صورت گرفت

وی تصریح کرد: اگر در دی ماه، قطعی برق و گاز رخ نمی‌داد،‌ میزان تولید نزدیک به 7 هزار و 600 تن افزایش می یافت.

وی کسب رکودهای پی در پی را از اهداف شرکت فولاد هرمزگان در سال جهش تولید دانست و گفت: در اردیبهشت ماه به دلیل تعمیرات اساسی فولادسازی، میزان تولید کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه کوره‌های این شرکت قوس الکتریکی است از خرداد تا مرداد ماه به دلیل محدودیت برق (355 ساعت قطعی) تولید به صورت مطلق، متوقف شد. در شهریورماه با برداشتن محدودیت‌های برق اولین رکورد با تولید 137 هزار و 391 تن زده شد. رکوردهای بعدی نیز در آبان ماه با تولید 138 هزار و 226 تن و در آذر ماه 139 هزار 478 تن ثبت شد.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان در خصوص تولید در  9 ماهه گذشته گفت: در 9 ماه سال 98 یک میلیون و 219 هزار 121 تن و در سال 99، یک میلیون 237 هزار 896 تن تختال تولید شده است. این در حالی است که سال گذشته زمان خاموشی در نیمه دوم سال و امسال این امر در ابتدای سال صورت گرفت.

مدنی ادامه داد: رکود سالیانه سال 98،‌ یک میلیون 460 هزار تن بود. امسال نیز سعی شده رکورد تولید به یک میلیون 500 هزار تن برسد.

وی یکی از مشکلات تولید در شرکت فولاد هرمزگان را قطعی گاز و برق عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مدت زمان قطعی برق افزایش یافته و این امر در تولید تاثیر گذاشته است. با توجه به اینکه زمان قطعی برق و گاز مشخص نیست، نمی‌توان میزان تولید برای انتهای سال را پیش بینی کرد.

وی کسب رکوردهای پی در پی در شرکت فولاد هرمزگان را مدیون همدلی و کار گروهی دانست و گفت: برای به دست آوردن نتیجه درست باید تمام داده ها به صورت سیستمی کنترل شود. این رکوردها در حالی ثبت شده که نام فولاد هرمزگان در فهرست تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار گرفته و از طرف دیگر همه‌گیری ویروس کرونا، موانع و مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد کرده است. تداوم و جهش تولید در فولاد هرمزگان علی‌رغم وجود مشکلات بسیار، نشان از آمادگی کامل این شرکت بزرگ در شرایط سخت و تعهد به صنایع داخلی دارد.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان از افزایش تولید در سال آینده خبر داد و گفت: با افزایش 100 هزار تنی، ‌میزان تولید شرکت فولاد هرمزگان به یک میلیون 600 هزار تن افزایش خواهد یافت.