با نظارت‌های حداکثری در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بازرسان بهداشت محیط آذر امسال از 2 هزار و 862 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و غرفه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی بازدید کردند.  به گزارش ایلنا: رئیس مرکز توسعه سلامت کیش با اشاره بر اجرای ضوابط بهداشتی با نظارت‌های حداکثری در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: هدف اصلی این طرح تشدید نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بازرسی بهداشتی از تمام اماکن صنفی برای مدیریت کنترل و پیشگیری از کرونا، کاهش موارد بستری و میزان مرگ ‌و میر و قطع زنجیره انتقال کرونا در جزیره کیش است. محمدرضا رضانیا افزود: در راستای نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در آذر امسال 2 مورد متخلف به دادگاه معرفی شده است. وی خاطرنشان کرد: با مشارکت حداکثری مردم و فرهنگ سازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی ، اجرای این طرح منجر به کنترل هر چه بیشتر گسترش شیوع بیماری کرونا میان اقشار مختلف جامعه خواهد شد. به گفته رئیس مرکز توسعه سلامت کیش رویکرد و اولویت اصلی این مرکز؛ آ‌موزش، فرهنگ سازی و ارتقاء دانش و آگاهی اصناف و مردم جزیره کیش است و در همین خصوص کارشناسان بهداشت محیط در زمان بازدید از صنوف به متصدیان آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.