معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: توجه به موضوع مردم‌شناسی و بوم‌شناسی، گشایش خانه بومیان و تک بادگیر، ثبت چند اثر تاریخی نظیر بازار قدیمی معروف به فرانسه و آغاز بازسازی آنها و ساخت 7 موزه جدید در گوشه و کنار جزیره کیش در حال اجراست.  سعید پورعلی با تاکید بر لزوم تقویت بخش فرهنگ و هنر جزیره افزود: با افتتاح موزه‌های جدید و افزایش برنامه‌های هنری، کیش در آینده به یکی از مراکز مهم عرضه و فروش آثار هنرمندان کشور تبدیل خواهد شد. درخصوص تغییر کاربری موزه خلیج فارس به پارک موضوعی علمی تفریحی گفت: با توجه به تمرکز جمعیتی کیش در بخش شمال شرقی جزیره، مراجعان به موزه هنر در بخش غربی جزیره بسیار کم بود و این موضوع دلیل تغییر رویکرد برای فعالیت این سازه بزرگ و ارزشمند شد.