با ثبت رکورد تولید روزانه 15 هزار 752 تن گندله در شرکت فولاد سنگان، تولید این کارخانه از ظرفیت اسمی شرکت گذشت.

 مدیرعامل شرکت فولاد سنگان با اعلام این خبر گفت: تلاشگران فولاد سنگان با تلاشی مضاعف توانستند پس از ثبت رکورد بهمن ماه ، در اسفند ماه سال جاری نیز به رکورد جدیدی دست یابند و رکورد تولید گندله در شرق کشور را دوباره ارتقا دهند.

علی امرائی خاطرنشان کرد: برای تولید 5 میلیون تن گندله به عنوان ظرفیت اسمی کارخانه در سال، هر روز باید 15 هزار 696 تن گندله تولید شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان این شرکت اظهار کرد: سربازان جبهۀ اقتصادی صنعت در شرق کشور، در روزهای پایانی سال رونق تولید، بار دیگر شرق کشور را به عنوان منبعی استراتژیک و مؤثر در تولید پایدار مواد اولیه در صنعت فولاد معرفی کردند.

مدیرعامل شرکت فولاد سنگان با تاکید بر این که اشتیاق کارکنان این شرکت برای دست یابی به رکوردهای جدید و تحقق حداکثری اهداف شرکت همواره در حال افزایش است، افزود: رکورد قبلی این شرکت در تاریخ 22 بهمن سال جاری و به میزان 15 هزار و 29 تن به دست آمده بود.